Behandeling

Een behandeling bij een diëtist bestaat vaak uit meerdere consulten. Onderstaand vind u informatie over deze consulten.

Werkwijze

Een consult bij de diëtist betekent aandacht voor uw persoonlijke situatie, afgestemd op uw eetgewoontes, smaak en voorkeuren. U krijgt een advies dat op u persoonlijk afgestemd is. Dicht bij u zelf blijven biedt de meeste kans op lange termijn succes. Dan boekt u echte gezondheidswinst!

Eerste gesprek

Tijdens het eerste gesprek, ofwel het intake gesprek, verzamel ik informatie over uw klachten, eetgewoonten en persoonlijke omstandigheden. Daarnaast wordt er een voedingsanamnese afgenomen. Aan de hand van deze gegevens wordt, in overleg met u, een persoonlijk dieetadvies en behandelplan opgesteld.

U wordt verzocht om uw verzekeringsgegevens (verzekeringspasje), identiteitsbewijs en eventuele verwijsbrief mee te nemen naar het eerste gesprek.

Vervolgafspraken

Tijdens de vervolgafspraken krijgt u verdere uitleg, bespreken we situaties waar u tegenaan loopt en beantwoord ik uw vragen. Het verloop van de behandeling wordt besproken.

Afspraak afzeggen

Laat het mij minimaal 24 uur van tevoren weten als u uw afspraak niet kunt nakomen. Als u een afspraak hebt op maandag, de vrijdag ervoor. Ik kan dan nog iemand anders op uw plaats inroosteren. U ontvangt dan geen rekening.

Directe toegankelijkheid diëtetiek (DTD)

De diëtist is direct toegankelijk. Dat wil zeggen dat u op eigen initiatief bij de diëtist terecht kunt. Een verwijzing van een (huis)arts is in bepaalde gevallen gewenst vanuit de verzekeringsmaatschappij.

Kosten

Dieetadvisering wordt vergoed door de zorgverzekeraars. De basisverzekering vergoedt jaarlijks maximaal 3 uur dieetadvies. In uw polis kunt u nalezen wat uw zorgverzekeraar vergoedt, ook wanneer u een aanvullende verzekering heeft afgesloten.

Ik heb afspraken met (vrijwel) alle zorgverzekeraars. De factuur van het consult zal direct naar de zorgverzekeraar gestuurd worden. U dient echter wel rekening te houden met het verbruik van uw eigen risico.

Privacy

Als diëtist ben ik gebonden aan het medisch beroepsgeheim en de wettelijke voorschriften omtrent persoonsregistratie. Dit betekent dat alles wat we bespreken tijdens de consulten, strikt vertrouwelijk is. De (huis)arts ontvangt een schriftelijke rapportage aan het eind van de behandeling.

Klachtenregeling

Ik doe er uiteraard alles aan om u zo goed mogelijk te begeleiden. Indien u toch een klacht heeft, dan kunt u deze altijd met mij bespreken. Mochten we er samen niet uitkomen, dan kunt u de klacht indienen bij het Klachtenloket Paramedici.